Autogenní terapie

Autogenní terapii dělíme na podpůrnou či doplňkovou a autogenní terapii jako hlavní terapeutický přístup.

Podpůrná a doplňková

Klient paralelně s docházením na psychoterapii nacvičuje autogenní trénink. Jeho zdravotní stav se zlepšuje, je uvolněnější a otevřenější a psychoterapie postupuje efektivněji. I po skončení psychoterapie má klient nástroj, jak pracovat s úzkostí, jak zvládat každodenní stres a jak se harmonizovat a rozvíjet.

Autogenní terapie jako hlavní přístup

V rámci nácviku se spontánně objevují témata, která klient zpracovává následně s psychoterapeutem.