Nová kniha o AT

Autogenní trénink a autogenní terapie

S radostí Vám oznamujeme, že vyjde nová kniha o autogenním tréninku a autogenní terapii v květnu 2016 v nakladatelství Portál.

http://obchod.portal.cz/autogenni-trenink-a-autogenni-terapie/

Veronika Víchová

Autogenní trénink a autogenní terapie

Relaxace, která pomáhá

Autogenní trénink (AT) představuje tradiční a nejrozšířenější evropskou relaxační metodu.Jeho cílem je dosáhnout svalové relaxace s cílem duševního uvolnění. Jde rovněž o zlepšení funkcí vnitřních orgánů a autosugestivní ovlivnění.

Účinnost AT byla ve výzkumech opakovaně prokázána nejen ve vztahu ke zvládání stresu, prožitku relaxace či zlepšení koncentrace a učení, ale i ve vztahu k léčbě psychosomatických obtíží, zejména poruch spánku a zmírnění bolestí. Metoda má rovněž sebepoznávací a seberozvojový potenciál.

Nácvik, který standardně probíhá pod terapeutovým vedením, směřuje k tomu, aby byl klient schopen cvičit bez vnější pomoci. Během let se z metody stal celý psychoterapeutický přístup s názvem „autogenní terapie“. Důležitým aspektem cvičení je okamžitá dostupnost a nezávislost na další osobě.

Předkládaná publikace se zabývá historií metody, osobností jejího tvůrce J. H. Schultze a jeho následovníky, indikacemi a kontraindikacemi, formami nácviku, praktickým popisem jednotlivých stupňů AT, vhodnými pozicemi pro nácvik, prací s intenčními formulkami, autogenní meditací a terapií, výzkumy na poli AT, spojením AT s hudbou a řadou dalších témat. V závěru knihy čtenář najde přehled některých obtíží a onemocnění, které lze úspěšně ovlivnit pomocí AT.

Nabízíme Vám relaxaci, která funguje a pomáhá. Staňte se sami sobě terapeutem.

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová je psycholožka s atestací z klinické psychologie a funkční specializací z psychoterapie. Absolvovala mj. výcviky v autogenním tréninku, hypnoterapii, katatymně-imaginativní terapii, léčbě traumatu pomocí EMDR a supervizi. V klinické praxi se věnuje dospělým. Vede Pracovní skupinu pro autogenní trénink při Sekci pro hypnózu PS ČLS JEP.

Na knize se autorsky podílí i zkušený psycholog PhDr. Karel Gawlik.