Práce s cizincem

Nácvik autogenního tréninku s cizincem

Pokud máte klienta, který sice dobře rozumí česky a žije v ČR, ale Vy víte, že jeho rodnou zemí je jiná země, pak doporučujeme následující postup. Pokud znáte jeho rodný jazyk, tak vést celý nácvik popř. celou terapii v jeho rodném jazyce. Pokud daný jazyk neovládáte a klient rozumí dobře česky nebo jiným jazykem, který ovládáte, tak je možné vést terapii v češtině (popř. dohodnutém jazyce), ale domácí individuální nácvik by měl probíhat v rodném jazyce.

Vzhledem k tomu, že nedostatečná znalost jazyka často brání cizincům, aby využili psychoterapii ke své léčbě, jeví se autorelaxační metoda jako jedna z významných možností, jak obnovit a upevnit své zdraví.

Ve spoustě kultur se do současné doby setkáváme s přístupem, že docházet na psychoterapii je „ostuda“, domácí nácvik s možností konzultace může být snadněji vyhledaný a akceptovaný.

Dále je důležité dbát na interkulturní odlišnost, zejména posoudit vhodnost individuálního či skupinového nácviku a adekvátního rozboru nácviku.

Z tohoto důvodu na webových stranách naleznete jazykové varianty autogenního tréninku (uvádíme v abecedním pořadí):

  • Anglická verze
  • Japonská verze
  • Maďarská verze
  • Německá verze
  • Polská verze
  • Ruská verze
  • Slovenská verze
  • Ukrajinská verze
  • Vietnamská verze

 

 

Napsat komentář