Kazuistiky

Zde je prostor pro kazuistiky nácviku s klienty u jednotlivých obtíží a jejich specifika