Slovinská verze

Zelo miren sem. 1x

Desnica (levica) je zcelo těžka. 6x

Zelo miren sem. 1x

Desnica (levica) je zcelo topla. 6x

Zelo miren sem. 1x

Srdce bije zelo mirno in enakomerno. 6x

Zelo miren sem. 1x

Dihanje povsem mirno (in enakomerno). 6x

Zelo miren sem. 1x

Sončni pletež (život) prelivajoče topel. 6x

Zelo miren sem. 1x

Čelo je prijetno hladno. 6x

Zelo miren sem. 1x

Roki čvrsti.

Roki iztegniti in upogniti.

Globoko dihati in odpreti oči.

Zdroj: Lidemann